Czy bank może zabrać pieniądze z konta?

Art. Sponsorowany / Region

Całemu światu, w tym Polsce grozi kryzys gospodarczy, który może nadejść w następstwie epidemii koronawirusa. Stres związany z niepewnością finansową sprawia, że coraz częściej można trafić na informacje ostrzegające przed utratą pieniędzy z konta bankowego, w wyniku zajęcia przez państwo lub bank. Czy jest to możliwe? Czy bank może zabrać pieniądze z konta? Czy państwo może nałożyć podatek od depozytów? Dowiedz się już teraz!

Jakie jest ryzyko utraty środków z konta?

Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19, wywołuje strach związany ze stabilnością finansową banków oraz państwa. Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy bank lub państwo mogą zabrać pieniądze z prywatnego konta. Skąd biorą się takie podejrzenia? Na początku roku 2020 pojawiło się wiele fake newsów, które zachęcały do wypłaty środków z kont bankowych, informując, że: nie są tam one bezpieczne, państwo chce nałożyć podatek od depozytów lub zwiastujące upadek banków. Eksperci nie przewidują poważnych problemów i podkreślają – pieniądze w depozytach bankowych są w pełni bezpieczne, o ile konto posiadamy w sprawdzonym, stabilnym banku. Najlepsze konta bankowe opisane przez specjalistów można znaleźć w serwisie Loando.pl, pod linkiem https://loando.pl/konta-bankowe.

Obawy o stabilność banków wiążą się z sytuacją, która miała miejsce w roku 2013 na Cyprze. W wyniku kryzysu gospodarczego krajowi groziło bankructwo, a jedynym ratunkiem była pożyczka z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warunkiem uzyskania pomocy, było nałożenie podatku na depozyty Cypryjczyków. Rząd zdecydował się wprowadzić podatek w wysokości 6,25% na konta i lokaty do kwoty 100 tys. EUR oraz 9,9% na kwoty powyżej 100 tys. EUR.

Czy Polsce grozi scenariusz cypryjski?

Po wydarzeniach z 2013 roku kraje Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę Bank Recovery and Resolution Directive, w skrócie BRRD, która zabezpiecza banki przed upadkiem, umożliwiając zawłaszczenie depozytów swoich klientów. Nie grozi to jednak wszystkim użytkownikom zagrożonego banku, a jedynie tym posiadającym na rachunku kwotę powyżej 100 tys. EUR. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zapewnia wszystkich Polaków, że wszelkie depozyty, w postaci kont osobistych oraz lokat są w pełni bezpieczne do równowartości 100 000 EUR, czyli około 460 000 zł. Pieniądze powyżej tej kwoty nie są objęte gwarancją, warto więc dodatkowo się zabezpieczyć umieszczając oszczędności w dwóch różnych bankach.

W przypadku, gdy bank, w którym posiadamy pieniądze zbankrutuje, BFG gwarantuje zwrot utraconych środków wszystkim klientom indywidualnym. Zgodnie z przepisami wypłata zwrotu nastąpi w czasie do 7 dni, od daty decyzji o zakończeniu działalności banku, wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Uprawnieni do odbioru pieniędzy z gwarancji, mogą ubiegać się o wypłatę na specjalny wniosek, w okresie do 5 lat od dnia ogłoszenia decyzji KNF.

Blokada środków na koncie bankowym

Bank posiada możliwość zablokowania dostępu do środków zebranych na koncie, jednak nie może tego zrobić samodzielnie. Blokada środków na koncie osobistym następuje na wniosek odpowiedniej instytucji – Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Celnej lub komornika –  w przypadku wystąpienia zadłużenia i braku spłaty. Blokada rachunku może nastąpić z powodu np. posiadania nawet jednego niezapłaconego mandatu czy niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego.

Blokada konta nie odbiera możliwości korzystania z rachunku osobistego, a jedynie ogranicza dostęp do zebranych na nim pieniędzy. Komornik nie ma prawa pozbawić dłużnika wszystkich środków – musi pozostawić środki niezbędne do przeżycia. Mowa tu o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego, która w roku 2021 wynosi równowartość minimalnego  krajowego wynagrodzenia, czyli 2800 zł brutto. W przypadku dłużników, którzy posiadają wynagrodzenie powyżej średniej krajowej, komornik może zabrać maksymalnie 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku dłużników alimentacyjnych i 50 % w przypadku pozostałych dłużników. Więcej informacji na temat zasad ustanowienia blokady na koncie bankowym znajdziesz w artykule, dostępnym tutaj: https://loando.pl/wpis/blokada-srodkow-rachunek-bankowy.

W jakich okolicznościach bank może samodzielnie zablokować konto osobiste?

Istnieją również przypadki opisane prawem, w których bank może samodzielnie zawiesić dostęp do konta osobistego. Art. 106e ust.4, ustawy z dnia 24 maja 1997 r. Prawo bankowe umożliwia zablokowanie konta bankowego na okres 72 godzin, w przypadku podejrzenia o wykorzystaniu rachunku do celów przestępczych. Bank zobowiązany jest poinformować odpowiednie organy, które poprowadzą postępowanie przygotowawcze. Podobną możliwość daje ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z tą różnicą, że środki na rachunku zostają zawieszone na czas 24 godzin.

Komu powierzyć pieczę nad swoimi oszczędnościami?

Główną zasadą, jaką należy się kierować przy gromadzeniu oszczędności w bankach jest ograniczone zaufanie do instytucji i wybranie odpowiedzialnego miejsca na otwarcie depozytu w oparciu o wiedzę specjalistów. Podejmując decyzję odnośnie założenia konta, warto dokładnie zapoznać się z ofertą danej instytucji, sprawdzić jej dane: NIP, KRS, REGON i potwierdzić legalność działania. Warto zapoznać się z czarną listą Komisji Nadzoru Finansowego, dostępnej pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne i sprawdzić ewentualne ostrzeżenia odnośnie wybranej firmy.

Nie dajmy się skusić niezwykle korzystnym ofertom, obiecującym szybki i bezpieczny zarobek! Za przykład niech posłuży Amber Gold, który okradł 19 tys. Polaków na kwotę ponad 850 mln zł. Nikogo nie zraziło ostrzeżenie KNF, ani brak zgody na przyjmowanie wkładów pieniężnych w formie lokat inwestycyjnych. Postępowanie w sprawie Amber Gold toczy się do dzisiaj, a poszkodowani raczej nie odzyskają swoich oszczędności.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.