Czemu nie będzie kontrapasa na ul. Chopina?

Pruszków

Jednym z ciekawszych pomysłów zgłoszonych do pruszkowskiego budżetu obywatelskiego było wykonanie kontrapasa rowerowego w ciągu ul. Chopina. Jak już wcześniej informowaliśmy starostwo negatywnie zaopiniowało ten pomysł i nie zostanie on zrealizowany. Ale właściwie dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.

Pomysł wytyczenia kontrapasa zgłosił jeden z mieszkańców podczas przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego na 2017 r. Specjalna „luka” dla rowerzystów miała zostać poprowadzona wzdłuż ul. Chopina w Pruszkowie. Niestety nie doczekamy się realizacji tej inwestycji, ponieważ pomysł ten został negatywnie zaopiniowany i odrzucony przez starostwo. Wobec tego nie może on zostać wdrożony.

Dlaczego nie będzie kontrapasa? Poszło o przepisy i kwestie bezpieczeństwa. – Podpisane 13 czerwca 2017 roku uzasadnienie do podjętej decyzji informuje m.in. o tym, że w pasie drogowym drogi gminnej ul. Chopina istnieją stanowiska parkingowe. Kontrpas dla rowerów o szer. 1,5 m ograniczałby szerokość jezdni manewrowej, co jest niezgodne z § 116 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) – poinformował nas Krzysztof Bukowski ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

I jak wyjaśnia dalej: – Zgodnie z tymże rozporządzeniem dla stanowisk postojowych usytuowanych pod kątem 60 stopni do krawędzi jezdni powinna być zapewniona jezdnia manewrowa o szerokości 4 m. Po wybudowaniu kontrapasa o szer. 1,5 m pozostanie tylko 3,5 m jezdni manewrowej – powiedział Krzysztof Bukowski. – Dlatego też Starostwo nie mogło wydać innej decyzji. Przyjęcie proponowanej organizacji ruchu z kontrapasem byłoby niezgodne z prawem. W proponowanym projekcie ponadto nie uwzględniono dodatkowego oznakowania D-6 (przejście dla pieszych) dla kontrapasa – dodał.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.