Co z budową betoniarni?

Raszyn

Mieszkańcy Raszyna zastanawiają się, co z planowaną budową betoniarni przy ul. Słowikowskiego. Inwestor został wezwany przez Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska do uzupełnia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Od samego początku sprawa budzi wątpliwości mieszkańców Raszyna. Przede wszystkim obawiają się wzrostu zabudowy przemysłowej i spadku cen nieruchomości. O sprawie pisaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Przeczytasz o tym tu.

W całej sprawie istotny jest głos Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. W grudniu inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia dokumentu w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz szczegółową analizę oraz propozycję metod załagodzenia konfliktów społecznych. Z kolei inspektor sanitarny stwierdził, że raport nie wskazuje rozwiązań zmniejszających niekorzystny wpływ uciążliwości na zdrowie ludzi. – W obecnej chwili organ oczekuje odpowiedzi od inwestora na pisma wzywające do udzielenia odpowiedzi na pismo RDOŚ w Warszawie oraz odniesienie się do uwag i zastrzeżeń wniesionych przez strony postępowania. Po otrzymaniu w/w uzupełnienia dokumentacja zostanie przekazana ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – tłumaczy Michał Kucharski, zastępca wójta gminy Raszyn.

Temat budowy wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskigo został poruszony podczas jednego ze spotkań wójta Andrzeja Zaręby z mieszkańcami. Poruszono kwestię procedur związanych z inwestycją oraz możliwość składania uwag i wniosków. budzi szereg wątpliwości. –   Podczas spotkania wójt wyraził sprzeciw dla budowy wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego. Decyzja administracyjna, którą urząd wyda, musi być jak najlepiej przygotowaną. Tak należy przeprowadzić postępowanie, aby kolejne instancje nie uchyliły decyzji wydanej przez urząd. Jak będą opinie z Sanepidu i RDOŚ, to gmina będzie przygotowywać decyzję tak, aby nie była podważona przez inne instytucje – wyjaśnia Kucharski.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.