Były dyrektor PZKol zatrzymany

Pruszków

Kolejna odsłona afery wokół Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie. W miniony poniedziałek na polecenie prokuratury zatrzymano Andrzeja P., byłego dyrektora sportowego PZKol. Podejrzewany jest m.in. o przestępstwa na tle seksualnym.

Poniedziałkowe zatrzymanie to efekt wielomiesięcznej pracy prokuratury, która badała nie tylko nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem Związku, ale też wątki dotyczące podejrzeń o molestowanie seksualne. We wtorek sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Andrzeja P. trzymiesięcznego aresztu. – Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło w ramach śledztwa prowadzonego w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP I Ds. 64.2017 z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, które wszczęto w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010 – 2017 w Pruszkowie, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego, tj. o czyn z art. 296 par 1 i par 3 Kodeksu karnego – informuje Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wspomniane paragrafy dotyczą nadużycia zaufania, niedopełnienia obowiązków, działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ale to nie jedyne zarzuty pod adresem Andrzeja P. Najwięcej kontrowersji budzi podejrzenie o przestępstwa na tle seksualnym. Prokuratura informuje o trzech przypadkach gwałtu i jednym przypadku usiłowania. Przeciw byłemu dyrektorowi sportowemu PZKol ma zeznawać 30 świadków. A przypomnijmy, że Andrzej P. pełnił także funkcję trenera żeńskiej kadry w kolarstwie górskim.

– Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego w przedmiotowej sprawie nastąpiło w związku z pisemnym zawiadomieniem złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które wskazywało na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, skutkujące wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego oraz zawierało informacje o możliwości zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym a także przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Prokuratura Regionalna w Warszawie szczegółowo wyjaśnia wszystkie wątki procesowe objęte prowadzonym śledztwem, które ma charakter rozwojowy – zaznacza prokurator Zabłocka-Konopka. – W sprawie gromadzone są liczne dowody z dokumentów oraz z zeznań świadków, które służą wszechstronnemu zbadaniu ujawnionych dotychczas informacji oraz dokonaniu ich oceny w aspekcie odpowiedzialności karnoprawnej osób mających z nimi związek – dodaje.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.