Burmistrz Podkowy spotkał się z mieszkańcami

Podkowa Leśna

Mieszkańcy Podkowy Leśnej poznali plany inwestycyjne na 2016 r. związane z Parkiem Miejskim i nie tylko.

Na spotkaniu pojawiła się Katarzyna Kwiatkowska-Dankiewicz, jedna z osób odpowiedzialnych za projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej. Przypomniała pomysł podziału parku na trzy strefy, który nie uzyskał akceptacji. W 2009 r. urząd miasta zlecił wydziale ogrodnictwa i architektury krajobrazu SGGW wykonanie projektów wykonawczych i budowlanych.

Do tej pory uzyskano pozwolenia na budowę, wykonano badania geotechniczne dla rejonu zbiornika, operat wodnoprawny oraz zrealizowano projekty: skablowania linii napowietrznej, przebudowy oświetlenia, zbiornika wodnego. Jednak w stosunku do tej koncepcji wprowadzono istotne zmiany. Ograniczono ingerencję w przyrodę do minimum, zrezygnowano z nowych ścieżek i pokrywania nawierzchnią terenów zielonych, uproszczono elementy małej infrastruktury oraz oświetlona będzie tylko aleja główna.

Podkowa Leśna jest w trakcie przygotowywania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pielęgnację ok. 1873 drzew, rewitalizację stawu, kablowanie linii i dostawienie lamp.

W 2015 r. na terenie parku wypielęgnowano 260 drzew, natomiast rok wcześniej usunięto 100 martwych, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców.

Prezentacja burmistrza ze spotkania dostępna jest tutaj.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.