Borkowa do przebudowy

Brwinów

Kolejną drogę w Brwinowie czeka gruntowna przebudowa. Tym razem łopata ma zostać wbita na ul. Borkowej. Przetarg na wykonanie prac jest w toku.

Borkowa to ulica łącząca drogę 719 z osiedlem domów jednorodzinnych w Brwinowie. Jej nierówną, połataną nawierzchnię mieszkańcy znają aż za dobrze. – Ulica Borkowa to droga gminna klasy L. Zlokalizowana jest na południe od centrum miasta Brwinów (na południe od linii kolejowej). Ulica została objęta opracowaniem na całym odcinku – 630 m. Posiada pięć skrzyżowań: z ul. Borkową, z ulicami Różaną i Poprzeczną, z ul. Prusa, z ul. Kępińską oraz z ul. Lilpopa. Nawierzchnia drogi od początku opracowania do skrzyżowania z ulicami Różaną i Poprzeczną (odc. 230 m) oraz od skrzyżowania z ul. Kępińską do skrzyżowania z ul. Lilpopa (odc. 110 m) wykonana jest ze żwiru, natomiast na pozostałym odcinku ulica posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni jest zły. Występują liczne spękania, wyrwy, ślady po naprawach, w tym po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Ulica nie posiada chodników. Odwodnienie ulicy odbywa się na nieutwardzone pobocze, jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Kępińską zlokalizowane są wpusty uliczne odprowadzające wodę do kolektora KD w ul. Kępińskiej – wynika z dokumentacji o stanie ulicy. Drogę czeka więc „zasłużona” przebudowa. Urząd gminy w Brwinowie poszukuje właśnie wykonawcy tych prac.

Co będzie należało do obowiązków zwycięzcy przetargu? M.in. budowa utwardzonej jezdni asfaltowej, progów zwalniających, skrzyżowań wyniesionych, chodników, miejsc postojowych, remont istniejących zjazdów, wykonanie zestawów rozsączających złożonych ze studni chłonnych, przebudowa kolidujących słupów, zagospodarowanie zielenią i wycinka trzech drzew. W ich miejsce zasadzone zostaną trzy lipy drobnolistne, ale nie na ul. Borkowej lecz przed cmentarzem w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy.

Wszystko ma być gotowe do 28 lipca tego roku. Brwinowski urząd na oferty od firm czeka do 18 lutego. Po tym terminie wybierze najkorzystniejszą, czyli w praktyce najtańsza propozycję.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.