Bólem jest janosikowe

Region

Jakie inwestycje są najważniejsze do realizacji w obecnej kadencji samorządu w Michałowicach?

– Dziś priorytetową inwestycją jest budowa nowego budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach. Jest to duże przedsięwzięcie finansowe, ale nie można dłużej udawać, że obecna infrastruktura administracyjna w gminie zapewnia należyty standard obsługi interesantów i partnerów naszego samorządu. Urząd funkcjonuje w różnych miejscach satelickich. Z punktu widzenia zarządzania publicznego powoduje to konkretne problemy, np. związane z koordynacją działań i szybkością reakcji administracji komunalnej na potrzeby mieszkańców. Ta sytuacja musi się zmienić na lepsze. Budowa nowego obiektu już się rozpoczęła. Mam nadzieję, że pierwsi interesanci zostaną przyjęci w nowej siedzibie urzędu już na początku 2013 r.

Jakie jeszcze inwestycje przewidziane są do realizacji w najbliższym czasie?
– Mamy wiele planów inwestycyjnych. Trudno je wszystkie wymieniać jednym tchem. Mogę jednak powiedzieć, że właściwie w każdej miejscowości naszej gminy coś będzie budowane. Duże znaczenie ma realizacja programu „Bezpieczeństwo energetyczne gminy Michałowice”. Mówiąc najkrócej, polega on na montażu kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Złożony jeszcze w zeszłym roku wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Obecnie czekamy na wynik oceny merytorycznej. To będzie z pewnością ogromne wyzwanie, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Chciałbym także zwrócić uwagę na cztery otwarte strefy rekreacji, powstałe dzięki wartemu ok. 8 mln zł wsparciu z pieniędzy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze norweskie – red.). Niebawem na nowo wybudowanych obiektach w Komorowie Wsi, Komorowie, Regułach i w Michałowicach powitamy najmłodszych mieszkańców gminy i ich rodziców. Na przyszły rok planowana jest również rozbudowa szkoły w Nowej Wsi. Co prawda dużo mówi się o niżu demograficznym, jednak jak pokazuje praktyka życia, ta rozbudowa jest niezbędna. W obecnej placówce dzieci po prostu już się nie mieszczą.

Czy gmina będzie prowadzić inwestycje drogowe?
– Oczywiście. Najbardziej zależy nam na modernizacji głównych ciągów komunikacyjnych. Są to inwestycje, które chcemy zrealizować w pierwszej kolejności. Do tej pory, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki – red.), udało nam się zmodernizować ul. Szkolną w Michałowicach. Przed nami przebudowa ulic Regulskiej w Michałowicach oraz Wiejskiej i Kotońskiego w Komorowie. Wkrótce powiat pruszkowski przystąpi do przebudowy ciągu komunikacyjnego al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie – przy ul. Brzozowej powstanie rondo. Następnie, już we współpracy z gminą, planowana jest modernizacja tej alei. W każdym razie, we wszystkich miejscowościach gminy przewidziane są większe lub mniejsze inwestycje drogowe.

Z jakimi problemami boryka się gmina?
– Dużym problemem jest konieczność płacenia tzw. janosikowego. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 4,6 mln zł, w tym roku będziemy musieli zapłacić 5,3 mln zł. Nie będę ukrywał, że te sumy dotkliwie obciążają budżet gminy i opóźniają realizację planów jej rozwoju. W czasach kryzysu dochody komunalne spadają, a janosikowe wciąż rośnie, jak widać – w sposób zastraszający.

Czy gmina będzie dążyć do zachowania terenów zielonych na jej terenie, np. w Komorowie, czy raczej do rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury sprzyjającej inwestycjom?
– Jesteśmy akurat w trakcie opracowywania Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice. Mamy w Komorowie tereny i obiekty, które znajdują się pod ochroną konserwatora zabytków. Zapewniam, że ten aspekt też będzie brany pod uwagę przy uchwalaniu Studium.

Jak układa się współpraca z Radą Gminy?
– Bardzo dobrze. Ściśle ze sobą współpracujemy, czego najlepszym przykładem jest uchwała budżetowa, choć rzeczywiście, niejednokrotnie ta współpraca wymaga kompromisu. Wychodzę jednak z założenia, że nie zawsze trzeba postawić na swoim, za to trzeba być skutecznym w działaniu.

Dziękuję za rozmowę

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.