Boisko z trybunami i korty

Michałowice

Gmina Michałowice w budżecie na rok 2016 przewidziała ciekawe inwestycje. Jedną z nich jest budowa zaplecza sportowego w Granicy przy ul. Rekreacyjnej. Powstaną tam m.in. boisko z trybunami i korty tenisowe.

Władze gminy Michałowice oprócz inwestycji drogowych, kanalizacyjnych czy oświatowych postanowiły zadbać również o przedsięwzięcia, które pozwolą stworzyć miejsca do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. Na terenie gminy od kilku lat działają otwarte strefy rekreacji: w Michałowicach, osiedlu Komorów, Regułach i sołectwie Komorów. W tym roku pojawi się kolejna, tym razem będzie to strefa sportowa. 

Cały teren o powierzchni ponad 10 ha podzielony na kilka działek znajduje się w rękach Wspólnoty Gruntowej wsi Granica. Chodzi o boisko i duży niezagospodarowany dziś obszar za nim. Wspólnota pod koniec ubiegłego roku darowała gminie jedną z działek, na której dziś znajduje się boisko. Akt notarialny podpisano 16 grudnia 2015 r. Dzięki temu gmina może zagospodarować teren przy ul. Rekreacyjnej na nowo. Przygotowania do inwestycji są na ostatniej prostej. – Projekt strefy  sportowej powinien być gotowy w kwietniu. Przetarg na wykonawcę chcemy ogłosić jak najszybciej – mówi nam Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. – Kiedy ruszą prace? Wszystko zależy od tego kiedy uzyskamy wszystkie wymagane pozwolenia. Kolejne etapy inwestycji wymagają wprowadzenia drobnych korekt w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dziś trudno jest podać wiążące terminy, ponieważ na pewne sprawy nie mamy wpływu – dodaje. 

Co konkretnie ma się znaleźć na terenie przy ul. Rekreacyjnej? Stare boisko zastąpi nowy obiekt sportowy. – Początkowo chcieliśmy, by ten teren stał się również miejscem spotkań i festynów. Ale chyba zrezygnujemy z tej wizji. Chcemy, by boisko zostało pokryte sztuczną nawierzchnią, a tę w trakcie zabaw łatwo zniszczyć. Jednak z pewnością wygospodarujemy także teren pod tego rodzaju wydarzenia – podkreśla wójt gminy. – Oprócz boiska planujemy budowę trybun, zaplecza, niewielkiego parkingu dla użytkowników oraz kortów tenisowych. Chcielibyśmy, żeby korty były kryte – zaznacza Grabka. 

W tegorocznym budżecie na realizację tej inwestycji gmina ma zarezerwowany 1 mln zł, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej na to zadanie zapisano 2,5 mln zł. Koszty mogą się jednak zmienić. – Zadanie będzie etapowane. Trudno co do złotówki wyliczyć, ile nas to będzie kosztować. Liczymy, że uda się uzyskać na to przedsięwzięcie dofinansowanie zewnętrzne – mówi wójt. 

Pozostaje zatem pytanie co z pozostałym terenem znajdującym się w rękach wspólnoty gruntowej. Okazuje się, że w tej sprawie są już praktyczne rozwiązania. – Zgodnie z zawartym porozumieniem działki te będą użytkowane przez gminę. Będziemy zobowiązani do utrzymania ich właściwego stanu poprzez m.in. uprzątanie całości czy dbanie o nasadzenia. W niedalekiej przyszłości (okresie 2-3 lat) na największej z działek powstaną alejki i ścieżki, zadbamy o małą architekturę, a także siłownie zewnętrzne. A wszystko to jest możliwe dzięki otwartej i konstruktywnej współpracy ze wspólnotą gruntową, Zarządem Osiedla Granica oraz radnymi z tego terenu – dodaje Krzysztof Grabka. 

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.