Boisko na Zanie wybuduje… wykonawca obiektu

Pruszków

Pruszkowskie Starostwo Powiatowe wybrało firmę, która zajmie się budową boiska na dachu hali sportowej LO im. Tomasza Zana.

Budowa nowej siedziby LO im. Tomasza Zana od początku nie szła gładko. Na terenie znaleziono niewybuch, wykonawca musiał poprawiać elewację budynku dydaktycznego, z której poodpadał tynk, później konieczne były zmiany przy zabezpieczeniu ściany budynku mieszkalnego „przyklejonego” do hali sportowej. „Wisienką na torcie” okazało się boisko na dachu hali sportowej. Z tym elementem powiat pruszkowski, który jest odpowiedzialny za budowę nowej siedziby szkoły, ma najwięcej perturbacji. Brak porozumienia w tej kwestii z wykonawcą siedziby liceum doprowadził do sytuacji, w której powiat rozpoczął poszukiwania nowej firmy.  – Nawierzchnia boiska była projektowana pięć lat temu w 2013 roku w oparciu o dostępne wówczas rozwiązania. Niestety producent wspomnianej nawierzchnia uwzględnionej w projekcie wycofał się z rynku i przestał ją produkować. W związku z tym konieczne było ogłoszenie postępowania przetargowego na jej wykonanie – poinformował nas w maju Krzysztof Bukowski ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Przetarg udało się rozstrzygnąć. Postępowanie wygrała firma Przemysłówka, wykonawca nowej siedziby Zana, a teraz również i boiska. Firma przesłała do naszej redakcji pismo w sprawie „sporu” na linii przedsiębiorstwo – powiat. W piśmie firma odnosi się nie tylko do kwestii budowy samego boiska, ale i do zaległości w zapłacie przez powiat faktur za roboty. – Reasumując, w naszej ocenie uchylanie się Państwa z zapłatą wynagrodzenia za wykonane prace wraz z odsetkami za opóźnienie pomimo zakończenia prac i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wynika wyłącznie z faktu, że mają Państwo świadomość,ze wskutek błędnego zaprojektowania nawierzchni boiska na dachu sali gimnastycznej, który to obowiązek leżał po stronie inwestora doszło do konieczności wykonania tego elementu zadania wg nowej innej technologii niż zakładał to pierwotnie projekt, co spowodowało konieczność zawarcia nowej umowy w tej części oraz braku państwa wiedzy, jaka ostatecznie kwota będzie wydatkowana na wykonanie tego elementu. Uważamy, że jako inwestor stosują państwo wobec wykonawcy presję ekonomiczną, działając jednocześnie na niekorzyść powiatu pruszkowskiego, generując dodatkowe koszty w postaci odsetek za opóźnienie w płatnościach i przyszłe koszty sądowe – czytamy w piśmie.

I tu pojawia się obawa, że współpraca powiatu z firmą Przemysłówka przy budowie wspomnianego boiska może nie być łatwa. Jak do tej sytuacji odnoszą się przedstawiciele powiatu? – W związku z tym, że zarząd powiatu nie zawarł porozumienia z firmą Przemysłówka dotyczącego wykonania boiska w ramach pierwotnej umowy, dokonano obniżenia pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o wartość szacowaną prac koniecznych do wykonania zadania, jednak nie jest prawdą, że umowa z wykonawcą została zerwana – poinformował Krzysztof Bukowski, zastępca naczelnika Biura Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. –  W celu zakończenia inwestycji przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni na dachu sali gimnastycznej LO im. T. Zana w Pruszkowie. Stanął do niego jeden oferent: Przemysłówka. Jako, że był to jedyny oferent, a celem nadrzędnym dla zarządu powiatu jest wykonanie boiska, zawarto umowę z Przemysłówką. Dalsza współpraca jest korzystna z uwagi na jednorodność gwarancji prac, natomiast kwestią wtórną jest sprawa rozliczeń – dodaje Bukowski.

Nowe boisko ma być gotowe w ciągu 90 dni od momentu podpisania umowy.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.