Bezpieczniej na drogach powiatu pruszkowskiego

Region

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie pruszkowskim zakończyły się prace związane z budową 2 sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych oraz konserwacją nawierzchni aż 5 odcinków dróg powiatowych w ramach bieżącego utrzymania o łącznej długości ok 3,8 km.

Starosta Pruszkowski Krzystof Rymuza wraz z zarządem powiatu pruszkowskiego dokonali odbioru pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doposażeniem sygnalizacji świetlnej w doświetlenie 4 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie. Koszt inwestycji wyniósł 258 tys. zł.

To jednak nie koniec. Nowa sygnalizacja świetlna pojawiła się również na skrzyżowaniu ul. Alei Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach w gminie Michałowice. Z tego rozwiązania zadowoleni są nie tylko piesi i rowerzyści, którzy mieli niemały problem z przejściem na drugą stronę ul. Alei Powstańców Warszawy. Zadowoleni są również kierowcy bowiem wielu z nich wyjeżdżając z ul. Granicznej od strony Michałowic musiało długo czekać na możliwość skrętu w lewo. Dzięki sygnalizacji ruch na tym skrzyżowaniu nieco się upłynni. Koszt inwestycji wyniósł 263 tys. zł.

Na obie inwestycje powiat pruszkowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 417 tys. zł.

Kolejnym zakończonym zadaniem w IV kwartale 2021 r. były remonty tzw. nakładek w czterech gminach powiatu pruszkowskiego:
– w Gminie Nadarzyn, w miejscowości Wola Krakowiańska na ul. Jastrzębskiej oraz w Krakowianach na ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarczyńską do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza dokonano konserwacji nawierzchni na odcinku o długości 1200 m.
– w Pruszkowie na ul. Promyka, na odcinku od ul. Wiśniowej do posiadłości nr 99 wykonana została nakładka o długości ok. 510 m oraz dostosowano przejście dla pieszych z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.
– w Gminie Raszyn, w Falentach Nowych na ul. Falenckiej, na odcinku od ul. Pana Michała do ul. Olszynowej położono nakładkę na odcinku ok. 600 m.
– w Gminie Brwinów, w miejscowości Biskupice i Krosna- Wieś na ul. Długiej na odcinku od DW nr 720 do skrzyżowania z ul. Józefowską wykonano konserwację nawierzchni o długości ok. 1200 m. oraz w miejscowości Krosna-Wieś, na ul. Józefowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą w kierunku ul. Promyka – długość 300 m.

Całkowity koszt wykonania konserwacji 5 odcinków dróg wyniósł prawie 3,5 mln zł.

AZ/Powiat Pruszkowski

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.