Będzie plan, będzie szkoła

Region

Chcemy nowej szkoły w dzielnicy – mówią mieszkańcy Gąsina. – Modernizowana i rozbudowywana ma być Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Pływackiej w Pruszkowie. Na razie jednak nic nie możemy zrobić, bo dzielnica nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – odpowiadają władze miasta.

Mieszkańcy Gąsina na spotkaniu z samorządowcami 14 kwietnia podnieśli problem stanu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Pływackiej – jedynej placówki tego typu w dzielnicy. – Ten budynek już się rozpada – alarmowała jedna z mieszkanek podkreślając, że obiekt istnieje od blisko 40 lat i należy go zastąpić nowym. Dodała, że obecna placówka jest za mała, a dzieci ciągle przybywa. – Dzieci jest więcej niż miejsc w szkołach w całej okolicy – mówiła. – Budynek szkoły jest w dobrym stanie – uspokajali wiceprezydenci Pruszkowa Andrzej Królikowski i Andrzej Kurzela.

Szkoła do rozbudowy

Wiceprezydent Królikowski poinformował o planach rozbudowy i modernizacji SP nr 10, która wiązałaby się z gruntownym remontem istniejącego obiektu. Andrzej Kurzela zaznaczył, że miasto już dawno mogłoby przystąpić do rozbudowy placówki, gdyby uchwalony był MPZP dla Gąsina mieszkaniowego. – Od 2008 r. nie możemy go uchwalić. Był trzy razy wyłożony i ciągle wpływały do niego jakieś protesty. Mieliśmy zatwierdzić ten plan na sesji rady 31 marca – mówił. Liczne uwagi i protesty do planu spowodowały, że jest on obecnie w kolejnym wyłożeniu (do 4 maja). Wiceprezydent Kurzela podkreślił, że to dopiero projekt planu. Miasto będzie mogło podjąć konkretne działania dopiero wówczas, gdy zostanie on uchwalony przez radę. Jednak – jak zapewnił – miasto jest przygotowane do realizacji tej inwestycji i będzie mogło do niej przystąpić, gdy tylko plan zostanie uchwalony.

Najpierw wykup działek

W projekcie planu obszar oznaczony jako teren usług oświatowych przy ul. Pływackiej wzrósł o ponad połowę i ciągnie się aż do ul. Kaletniczej. Problem w tym, że aby SP nr 10 można było zmodernizować i rozbudować, trzeba wykupić sąsiednie działki. I tę możliwość stwarza miastu nowy plan zagospodarowania. – Wcześniej nie było warunków, żeby rozbudowywać ten ośrodek – podkreślił Andrzej Kurzela.

Andrzej Królikowski przedstawił mieszkańcom koncepcję rozbudowy szkoły wraz z kompleksem sportowym. – Będzie to nowoczesna placówka, w której znajdą się oddział żłobkowy, przedszkole, szkoła podstawowa, a być może i gimnazjum – mówił. Zaznaczył, że tak naprawdę im szybciej zostanie uchwalony plan, tym szybciej mieszkańcy Gąsina doczekają się modernizacji szkoły. – Sama budowa potrwa około roku. Jednak na przygotowanie dokumentacji potrzeba około dwóch lat – dodał.

Nie będzie blokowisk

Dzięki uchwaleniu MPZP dla Gąsina mieszkaniowego dzielnica zyska nowoczesną i kompleksową  placówkę oświatową. Ale nie tylko. Powodem przeprowadzanych zmian jest konieczność dokonania korekt w przebiegu niektórych projektowanych dróg oraz ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym m.in. intensywności i form zabudowy, gabarytów obiektów), a także ustalenie warunków inwestowania dla istniejącej zabudowy. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy Gąsina podczas spotkania z władzami Pruszkowa skarżyli się, że w dzielnicy zaczynają się budować blokowiska. Po uchwaleniu nowego planu żadne blokowiska nie będą mogły powstać, bo projekt planu zakłada, że nowo powstająca zabudowa mieszkaniowa nie będzie mogła być wyższa niż 11 m (do najwyższej krawędzi dachu) i będzie mogła mieć najwyżej trzy kondygnacje (dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe).

Rada miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu w lutym 2008 r. Nowy plan ma zastąpić poprzedni, uchwalony w 2006 r. MPZP dla Gąsina mieszkaniowego obejmuje teren ograniczony rzeką Utratą, ulicami Bagnistą, Promyka i Błońską, torami kolejowymi, Utratą, i ulicami Waryńskiego, Promyka i Robotniczą do Utraty. Z planu wyłączony jest obszar położony pomiędzy Utratą, ul. Robotniczą, ul. Promyka i ul. Waryńskiego.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.