Aktywny rozwój w Michałowicach

Region

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice realizuje całoroczny projekt systemowy „Aktywnie do Rozwoju”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób korzystających pomocy społecznej oraz wybranych mieszkańców gminy.

Projekt który jest realizowany od 1stycznia do 31grudnia br., kierowany jest do 16 osób korzystających z pomocy społecznej oraz 24 osób z gminy Michałowice. W ramach kontraktów socjalnych wsparciem zostanie objętych 10 osób.
 
Natomiast Program Aktywności Lokalnej obejmie 20 mieszkańców gminy w tym 12 bezrobotnych.

Działania środowiskowe są skierowane do wszystkich chętnych mieszkańców.

Osoby objęte kontraktami socjalnymi, mają możliwość na terapię psychologiczną, poradnictwo specjalistyczne oraz warsztat umiejętności psychospołecznych. Jedna z tych osób będzie mogła liczyć na sfinansowanie kursu na prawo jazdy, natomiast, dla rodzin potrzebujących wsparcia zatrudniony zostanie asystent rodzinny.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej mogą liczyć na porady specjalistów i przeróżne warsztaty pomagające m.in. podnieść umiejętności interpersonalne, poznać zasady właściwego gospodarowania budżetem domowym, czy odbyć zajęcia przygotowujące do powrotu na rynek pracy.

Dla wszystkich chętnych przygotowano wyjazd integracyjny, spotkanie obywatelskie, warsztaty tworzenia biżuterii oraz wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

Co ważne, wszyscy uczestnicy warsztatów mają zapewnione materiały dydaktyczne, serwis kawowy czy ciepły posiłek.

Warsztaty odbywają się na terenie Gminy Michałowice, a osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Ewą Zalewską z GOPS Michałowice. Nr tel: 533 012 565, 22 758 27 93, e-mail: zalewska@michalowice.pl

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.