Absolutorium dla Zarządu Województwa Maz.

Region

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium ZarządowiWojewództwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na podstawie przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji merytorycznych oraz Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, wystąpiła do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za 2009 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 radnych, przeciw było 5, a 4 wstrzymało się od głosu.

Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Jak podkreślił Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego mijający rok nie był rokiem łatwym. Odczuliśmy skutki kryzysu, podatki z CIT spadły poniżej prognoz Ministerstwa Finansów. Planowanie i realizacja budżetu w tak zmiennym okresie jest dużym wyzwaniem. Myślę jednak, że udało nam się temu zadaniu sprostać – dodał.

W budżecie województwa mazowieckiego na 2009 rok zaplanowano wydatki na kwotę ponad 3,9 mld zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę ponad 3,2 mld zł, co stanowi 82,7 proc. wykonania planu.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.