„Czyste życie” to nasz priorytet

Region

Z Arkadiuszem Kosińskim, burmistrzem gminy Brwinów, rozmawia Andrzej S. Rodys.

Sprawuje Pan urząd burmistrza gminy Brwinów dopiero drugi miesiąc. Jakie najważniejsze zadania stoją przed Panem w tej kadencji?
– Najważniejszym zadaniem, przed którym stoi gmina Brwinów, jest realizacja programu „Czyste życie”, dzięki któremu wybudujemy m.in. niemal 120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach i Parzniewie oraz ok. 30 km sieci wodociągowej w Otrębusach, Kaniach i Parzniewie. Jego realizacja oraz terminowe rozliczenie dotacji unijnej jest absolutnym priorytetem. Mam także nadzieję na zmianę wizerunku gminy Brwinów, by była ona postrzegana jako obszar przyjazny dla mieszkańców oraz inwestorów.

Jakie inne inwestycje gminne uważa Pan za priorytetowe?
– Mieszkańcy z pewnością najbardziej ucieszą się z przebudowy ul. Grodziskiej oraz ul. Pszczelińskiej. Gmina nie jest ich głównym inwestorem, ale będzie mieć swój udział na podstawie porozumień, jakie podpisaliśmy z zarządem powiatu pruszkowskiego oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Planujemy także wystąpić o środki w ramach tzw. schetynówek – taka możliwość rysuje się w przypadku drogi Brwinów – Parzniew. Konieczne są także inwestycje oświatowe. Wzrasta liczba mieszkańców, więc nie można zwlekać z budową nowego przedszkola w Brwinowie i trzeba też już myśleć o rozbudowie istniejących szkół.

W minionej kadencji gmina Brwinów miała dobre notowania w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych. Jakie widzi Pan możliwości dalszego pozyskiwania pieniędzy z funduszy europejskich?
– Dobre notowania zawdzięczamy inwestycjom, które zostały zrealizowane na terenie naszej gminy. Na ten wynik duży wpływ miał Matecznik w Otrębusach – ten obiekt służy dziś nie tylko jako baza szkoleniowa Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, ale dzięki sali widowiskowej z widownią na 600 miejsc i bogatej ofercie koncertów, przedstawień teatralnych itp. jest on wyjątkowym centrum promocji kultury, nie tylko regionalnej. Matecznik zbudowano w dużej mierze dzięki środkom przekazanym przez samorząd woj. mazowieckiego oraz przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W minionych latach gmina Brwinów – poza przygotowywanym od 2004 r. projektem „Czyste życie” oraz kilkoma projektami tzw. miękkimi (fundusze na szkolenia) – nie korzystała z funduszy unijnych. Niestety, rodzaje działań ogłoszonych na rok 2011 nie odpowiadają naszym potrzebom. Pozostaje staranie się o dotacje z innych, nieunijnych źródeł oraz uczestniczenie w konkursach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Trwa budowa kanalizacji na terenie gminy, wciąż jednak nierozwiązana pozostaje kwestia budowy oczyszczalni ścieków…
– Ścieki z terenu gminy Brwinów są obecnie odprowadzane do zmodernizowanej niedawno oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Do niej też będzie podłączona sieć budowana w ramach „Czystego życia” oraz w przyszłości Owczarnia, Żółwin i wsie północno-zachodniej części gminy. W przypadku wsi północno-wschodniej części gminy będziemy rozważać budowę oczyszczalni ścieków w Mosznie, ale także inne rozwiązania, w tym podłączenie do pobliskich oczyszczalni w Pruszkowie lub Józefowie. Musimy pamiętać, że koszty eksploatacji niewielkiej oczyszczalni ścieków są relatywnie duże. Zwracam uwagę, że właśnie analiza opłacalności i opinia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodowała, że został już wcześniej zarzucony pomysł budowania gminnej oczyszczalni ścieków w Grudowie.

Tematem, o którym często mówią samorządowcy z naszego regionu jest transport publiczny i współpraca z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego w dziedzinie powiększenia strefy wspólnego biletu aż do Grodziska, a może nawet Żyrardowa…
– Jak wymagającym partnerem jest ZTM, pokazuje sytuacja Piastowa i Pruszkowa, które już uczestniczą w bilecie aglomeracyjnym. Stworzenie dobrego dla mieszkańców systemu transportu publicznego w regionie przekracza możliwości jednej gminy. Pracujemy nad porozumieniem samorządów leżących przy linii kolejowej. Będziemy wspólnie negocjować kwoty dotacji. Gmina Brwinów finansuje już w tej chwili utrzymanie trzech linii autobusowych, ale o komunikacji należy myśleć kompleksowo. Zgodnie z uchwaloną w grudniu 2010 r. ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, opracowaniem planu zrównoważonego rozwoju na swoim terenie zajmie się także powiat pruszkowski.

Co władze gminy mogą i zamierzają zrobić, by Brwinów był bardziej widoczny na mapie podwarszawskich miejscowości o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym?
– Mamy na naszym terenie muzea w Otrębusach, do których będziemy zapraszać w tym roku w szczególny sposób podczas Dni Otwartych Muzeów. Zbiory etnograficzne profesora Pokropka, siedziba „Mazowsza” w Karolinie, czy muzeum motoryzacji to tylko przykłady tego, co możemy zaprezentować naszym gościom. Piękne okolice Kań, Otrębus i Żółwina są znakomitym miejscem do turystyki konnej. Turystyce sprzyjałby też rozwój sieci ścieżek rowerowych, których plany opracowują wspólnie gminy zachodniego Mazowsza w ramach stowarzyszenia Mazovia. Obecnie gmina Brwinów współdziała z Podkową Leśną w ramach stowarzyszenia Zielone Sąsiedztwo. Naszą wspólną strategią jest także promowanie wraz z Milanówkiem i Podkową Leśną marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Na najbliższej sesji rady ma być głosowana uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z PKP w sprawie przejęcia przez gminę przepompowni i kanalizacji deszczowej brwinowskiego tunelu. Jest więc szansa, że skończy się wreszcie odwieczny problem zalewania tunelu przy każdym większym deszczu. Jakie będą dalsze działania gminy w tej sprawie?
– Przede wszystkim zajmiemy się udrożnieniem kanalizacji w tunelu i odmuleniem zbiornika retencyjnego w przepompowni. Te działania rozwiążą problem zwykłych, niezbyt obfitych opadów, które coraz częściej prowadziły do zalewania tunelu. W dalszej kolejności konieczna będzie wymiana pomp, wykonanie automatycznego sterowania, budowa odcinka kanalizacji deszczowej od przepompowni do kolektora znajdującego się w rejonie torów przy placu zabaw przy ul. Grodziskiej, budowa nowego przyłącza energetycznego itd. – dopiero taki gruntowny remont zabezpieczy tunel przed zalewaniem w momencie, gdy pojawią się rekordowe opady i na Brwinów spadnie ściana wody. Takie nawałnice są jednak rzadkością, więc w praktyce mieszkańcy odczują dużą poprawę już po wykonaniu pierwszych prac w tunelu i przepompowni.

Dziękuję za rozmowę.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.